Wsparcie IT

Oferujemy szeroki zakres wsparcia z zakresu IT. Administracja systemami, instalacje oraz konfiguracje sprzętowe. Pomagamy również przy serwisowaniu urządzeń informatycznych.

Wsparcie Zdalne – Online

Połączenie głosowe i wideo przez udostępnianie ekranu technikowi za pomocą narzędzi do zdalnej pomocy. Zakres działań wymaga aktywnego połączenia internetowego na komputerze.

Wsparcie na miejscu

Dojazd i pomoc na miejscu w siedzibie klienta. Pełne możliwości działania. Na terenie miasta Krakowa, opłata za dojazd nie jest pobierana.

Wybrany zakres usług:

 1. Administracja systemami: Windows, Linux, MacOS, iOS, Android.
 2. Konfiguracja sieci komputerowych.
 3. Wybór i konfiguracje sprzętowe PC / Laptop.
 4. Konfiguracja i zarządzanie drukowaniem.
 5. Administracja G-Siute, Exchange, Office 365, AD.
 6. Zarządzanie danymi, kopie bezpieczeństwa, archiwizacja.
 7. Bezpieczeństwo urządzeń końcowych.
 8. Przygotowywanie stacji roboczych/laptopów do pracy.
 9. Przygotowywanie stanowisk komputerowych.

Chcę skorzystać z usług wsparcia IT

Aby skorzystać z naszego wsparcia, należy zostawić swoje dane kontaktowe. Odezwiemy się do Ciebie!

  Wysyłając formularz, akceptujesz kontakt z naszej strony.

  Administracja systemami: Windows, Linux, MacOS, iOS, Android

  1. Instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych: Obejmuje instalację, aktualizację i optymalizację systemów Windows, Linux, MacOS, iOS oraz Android na różnych urządzeniach.

  2. Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami: Konfiguracja kont użytkowników, zarządzanie uprawnieniami dostępu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i zasobów.

  3. Monitorowanie i utrzymanie systemów: Regularne monitorowanie wydajności systemów, aktualizacje oprogramowania i łatanie podatności bezpieczeństwa.

  Konfiguracja sieci komputerowych

  1. Projektowanie i implementacja sieci: Tworzenie planów sieciowych dostosowanych do potrzeb klienta, w tym konfiguracja routerów, switchy i punktów dostępu.

  2. Konfiguracja zabezpieczeń sieciowych: Ustawienie firewalli, VPN, oraz innych mechanizmów zabezpieczających sieć przed nieautoryzowanym dostępem.

  3. Diagnostyka i rozwiązywanie problemów sieciowych: Analiza i usuwanie awarii sieciowych, optymalizacja przepustowości i zasięgu sieci.

  Wybór i konfiguracje sprzętowe PC / Laptop

  1. Doradztwo w zakresie zakupu sprzętu: Pomoc w wyborze odpowiednich komputerów PC i laptopów zgodnie z wymaganiami użytkownika i budżetem.

  2. Montaż i modernizacja sprzętu: Składanie komputerów na zamówienie, rozbudowa istniejących maszyn o dodatkowe komponenty.

  3. Instalacja oprogramowania i sterowników: Konfiguracja systemów operacyjnych, aplikacji biurowych oraz sterowników urządzeń.

  Konfiguracja i zarządzanie drukowaniem

  1. Instalacja i konfiguracja drukarek: Ustawienie drukarek sieciowych i lokalnych, zarządzanie kolejnością druku.

  2. Zarządzanie serwerem druku: Konfiguracja serwerów druku dla optymalizacji procesów drukowania w organizacji.

  3. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem: Diagnozowanie i naprawa problemów związanych z jakością druku, połączeniem z drukarkami.

  Administracja G-Suite, Exchange, Office 365, AD

  1. Konfiguracja i zarządzanie skrzynkami pocztowymi: Ustawienia kont pocztowych w G-Suite, Exchange, Office 365, w tym zarządzanie politykami bezpieczeństwa.

  2. Zarządzanie katalogiem aktywnym (AD): Konfiguracja i utrzymanie usług katalogowych Active Directory, zarządzanie użytkownikami i grupami.

  3. Migracja i integracja usług: Przenoszenie danych i usług pomiędzy platformami, integracja różnych usług w celu zapewnienia płynnej współpracy.

  Zarządzanie danymi, kopie bezpieczeństwa, archiwizacja

  1. Planowanie i wdrażanie strategii backupu: Tworzenie planów kopii zapasowych danych, konfiguracja oprogramowania do backupu.

  2. Archiwizacja danych: Ustawienie systemów archiwizacji danych w celu optymalizacji przechowywania i odzyskiwania informacji.

  3. Monitorowanie i testowanie kopii bezpieczeństwa: Regularne sprawdzanie integralności danych kopii zapasowych, testowanie procedur odzyskiwania danych.

  Bezpieczeństwo urządzeń końcowych

  1. Instalacja oprogramowania antywirusowego i antymalware: Zapewnienie ochrony przed złośliwym oprogramowaniem przez instalację i konfigurację odpowiednich rozwiązań.

  2. Zarządzanie aktualizacjami oprogramowania: Utrzymywanie oprogramowania i systemów operacyjnych w aktualnej wersji, w celu zabezpieczenia przed znanymi podatnościami.

  3. Szkolenia z cyberbezpieczeństwa dla użytkowników: Edukowanie użytkowników w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzeń i sieci.

  Przygotowywanie stacji roboczych/laptopów do pracy

  1. Konfiguracja oprogramowania i systemów: Instalacja niezbędnych aplikacji i systemów operacyjnych, dostosowanie środowiska pracy do potrzeb użytkownika.

  2. Optymalizacja wydajności: Dostosowanie ustawień systemowych i aplikacji w celu zapewnienia maksymalnej wydajności urządzeń.

  3. Zapewnienie zgodności z politykami IT: Ustawienie zabezpieczeń i polityk użytkowania zgodnie z wytycznymi organizacji.

  Przygotowywanie stanowisk komputerowych

  1. Ergonomiczne ustawienie miejsca pracy: Doradztwo w zakresie ergonomii stanowiska pracy, w tym odpowiednie ustawienie monitora, klawiatury, myszy.

  2. Konfiguracja sieci i dostępu do zasobów: Ustawienie dostępu do sieci, drukarek i współdzielonych zasobów.

  3. Personalizacja środowiska pracy: Dostosowanie ustawień systemowych i aplikacji do indywidualnych preferencji użytkownika, w tym skonfigurowanie skrótów i widgetów.